Yayınlar

 

Prof. Dr. Hasret Demircan YARDİBİ                     AVESİS                    SCHOLAR

 

Doç. Dr. Sadullah ÖZTÜRK                                    AVESİS                    SCHOLAR

 

Dr. Öğr. Üyesi Fırat Barış BARLAS                        AVESİS                    SCHOLAR

 

Öğr. Gör. Deniz SAKARYA                                      AVESİS                    SCHOLAR

 

Arş. Gör. Mustafa Fatih ERGİN                             AVESİS                    SCHOLAR

 

Arş. Gör. İsmail Bergutay KALAYCILAR               AVESİS                    SCHOLAR