Hizmetlerimiz

İşlem Kodu

İşlem Türü

Birim

Hizmet
 Bedeli (TL)

Sorumlu

BİYO-1

Hücre Kültürü Laboratuvarı Günlük Kullanım

Gün

400

Araş.Gör.Şima KILIÇ
Dr.Öğr.Üyesi Fırat Barış BARLAS

BİYO-2

Hücre Kültürü Laboratuvarı Saatlik Kullanımı

Saat

60

Araş.Gör.Şima KILIÇ
Dr.Öğr.Üyesi Fırat Barış BARLAS

BİYO-3

Hücre Serisi  Stoklama ( 6 Ay Stoklama)

Vial

125

Araş.Gör.Şima KILIÇ
Dr.Öğr.Üyesi Fırat Barış BARLAS

BİYO-4

Hücre Serisi Dondurulması (Temel Sarflar Dahil, 6 Ay Stoklama)

Vial

200

Araş.Gör.Şima KILIÇ
Dr.Öğr.Üyesi Fırat Barış BARLAS

BİYO-5

Biyogüvenlik Kabini Kullanımı

Saat

50

Araş.Gör.Şima KILIÇ
Dr.Öğr.Üyesi Fırat Barış BARLAS

BİYO-6

Soğutmalı Santrifüj Kullanımı

Saat

50

Araş.Gör.Şima KILIÇ
Dr.Öğr.Üyesi Fırat Barış BARLAS

BİYO-7

Hücre Kültürlerinde Mikoplazma Kontrolü-DAPI ile

Numune

200

Araş.Gör.Şima KILIÇ
Dr.Öğr.Üyesi Fırat Barış BARLAS

BİYO-8

Hücre açma, pasajlama, hücre sayımı ve dondurup 6 ay saklama (25T Flask)

Numune

700

Araş.Gör.Şima KILIÇ
Dr.Öğr.Üyesi Fırat Barış BARLAS

BİYO-9

Hücre kültüründen DNA eldesi

Numune

100

Araş.Gör.Şima KILIÇ
Dr.Öğr.Üyesi Fırat Barış BARLAS

BİYO-10

MTT veya eşdeğeri sitotoksisite testi (Tek hücre hattı için, 5 farklı konsantrasyon, 1 pozitif kontrol, 1 negatif kontrol, Tek saat dilimi)

Test

450

Araş.Gör.Şima KILIÇ
Dr.Öğr.Üyesi Fırat Barış BARLAS

BİYO-11

MTT veya eşdeğeri sitotoksisite testi (Tek hücre hattı için, 5 farklı konsantrasyon, 1 pozitif kontrol, 1 negatif kontrol, İki farklı saat dilimi)

Test

600

Araş.Gör.Şima KILIÇ
Dr.Öğr.Üyesi Fırat Barış BARLAS

BİYO-12

MTT veya eşdeğeri sitotoksisite testi (Tek hücre hattı için, 5 farklı konsantrasyon, 1 pozitif kontrol, 1 negatif kontrol, Üç farklı saat dilimi)

Test

750

Araş.Gör.Şima KILIÇ
Dr.Öğr.Üyesi Fırat Barış BARLAS

BİYO-13

MTT veya eşdeğeri sitotoksisite testi (5 konsantrasyon dışında ek her konsantrasyon)

Test

60

Araş.Gör.Şima KILIÇ
Dr.Öğr.Üyesi Fırat Barış BARLAS

BİYO-14

IC50 değeri hesaplama (Bir örnek için)

Numune

300

Araş.Gör.Şima KILIÇ
Dr.Öğr.Üyesi Fırat Barış BARLAS

BİYO-15

Primer Hücre Kültürü

Numune

500

Araş.Gör.Şima KILIÇ
Dr.Öğr.Üyesi Fırat Barış BARLAS

BİYO-16

Çalkalamalı Etüv

Gün

35

Araş.Gör.Şima KILIÇ
Dr.Öğr.Üyesi Fırat Barış BARLAS

BİYO-17

Otoklav

Döngü

30

Araş.Gör.Şima KILIÇ
Dr.Öğr.Üyesi Fırat Barış BARLAS

BİYO-18

Tip II Saf Su

Litre

4

Araş.Gör.Şima KILIÇ
Dr.Öğr.Üyesi Fırat Barış BARLAS

BİYO-19

Konfokal Mikroskop ile Görüntüleme

Saat

250

Araş.Gör.Şima KILIÇ
Dr.Öğr.Üyesi Fırat Barış BARLAS

BİYO-20

Görüntü Analiz İşlemleri

Saat

400

Araş.Gör.Şima KILIÇ
Dr.Öğr.Üyesi Fırat Barış BARLAS

BİYO-21

Inverted Mikroskop ile Görüntüleme

Saat

60

Araş.Gör.Şima KILIÇ
Dr.Öğr.Üyesi Fırat Barış BARLAS

BİYO-22

Floresan Ataçmanlı Mikroskop ile Görüntüleme

Saat

120

Araş.Gör.Şima KILIÇ
Dr.Öğr.Üyesi Fırat Barış BARLAS

BİYO-23

Biyolojik Dokulardan SEM İçin Numune Hazırlama

Adet

250

Araş.Gör.Şima KILIÇ
Dr.Öğr.Üyesi Fırat Barış BARLAS

BİYO-24

Biyolojik Dokulardan Konfokal Mikroskop İçin Numune Hazırlama

Adet

250

Araş.Gör.Şima KILIÇ
Dr.Öğr.Üyesi Fırat Barış BARLAS

BİYO-25

Biyolojik Dokulardan Atomik Kuvvet Mikroskopu İçin Numune Hazırlama

Adet

250

Araş.Gör.Şima KILIÇ
Dr.Öğr.Üyesi Fırat Barış BARLAS

NANO-1

Atomcul Kuvvet Mikroskopu (AFM)

Adet

250

Öğr.Gör.Deniz SAKARYA
Doç.Dr.Sadullah ÖZTÜRK

NANO-2

Optical Profilometer

Adet

200

Öğr.Gör.Deniz SAKARYA
Doç.Dr.Sadullah ÖZTÜRK

NANO-3

Taramalı Elektron Mikroskopu (SEM)-Numune hazırlama

Adet

75

Öğr.Gör.Deniz SAKARYA
Doç.Dr.Sadullah ÖZTÜRK

NANO-4

Taramalı Elektron Mikroskopu (SEM)

Adet

250

Öğr.Gör.Deniz SAKARYA
Doç.Dr.Sadullah ÖZTÜRK

NANO-5

Taramalı Elektron Mikroskopu (SEM)-EDX Analizi

Adet

400

Öğr.Gör.Deniz SAKARYA
Doç.Dr.Sadullah ÖZTÜRK

NANO-6

E-Beam Lithograpy (with SEM)

Adet

750

Öğr.Gör.Deniz SAKARYA
Doç.Dr.Sadullah ÖZTÜRK

NANO-7

Focused Ion BEAM (With SEM)

Adet

750

Öğr.Gör.Deniz SAKARYA
Doç.Dr.Sadullah ÖZTÜRK

NANO-8

Microfabrication-Maskesiz Lithoraphy

Adet

400

Öğr.Gör.Deniz SAKARYA
Doç.Dr.Sadullah ÖZTÜRK

NANO-9

FT Raman Spectrometre

Adet

500

Öğr.Gör.Deniz SAKARYA
Doç.Dr.Sadullah ÖZTÜRK

NANO-10

FTIR

Adet

150

Öğr.Gör.Deniz SAKARYA
Doç.Dr.Sadullah ÖZTÜRK

NANO-11

Gaz Kromotografisi

Adet

300

Öğr.Gör.Deniz SAKARYA
Doç.Dr.Sadullah ÖZTÜRK

NANO-12

Chemical Vapor Deposition

Adet

300

Öğr.Gör.Deniz SAKARYA
Doç.Dr.Sadullah ÖZTÜRK

NANO-13

Organic/Metal Thin Film Evaporator

Adet

150

Öğr.Gör.Deniz SAKARYA
Doç.Dr.Sadullah ÖZTÜRK

NANO-14

Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition (PECVD)

Adet

300

Öğr.Gör.Deniz SAKARYA
Doç.Dr.Sadullah ÖZTÜRK

NANO-15

Reaktif İyon Dağlama Sistemi

Adet

300

Öğr.Gör.Deniz SAKARYA
Doç.Dr.Sadullah ÖZTÜRK

NANO-16

Sputtering System

Adet

300

Öğr.Gör.Deniz SAKARYA
Doç.Dr.Sadullah ÖZTÜRK

NANO-17

Wire Bonder

Adet

150

Öğr.Gör.Deniz SAKARYA
Doç.Dr.Sadullah ÖZTÜRK

NANO-18

Semiconductor Parameter Analyzer & Probe Station

Adet

150

Öğr.Gör.Deniz SAKARYA
Doç.Dr.Sadullah ÖZTÜRK

NANO-19

Optik Mikroskopi

Adet

100

Öğr.Gör.Deniz SAKARYA
Doç.Dr.Sadullah ÖZTÜRK

NANO-20

Single Crystal XRD

Adet

300

Öğr.Gör.Deniz SAKARYA
Doç.Dr.Sadullah ÖZTÜRK

NANO-21

X-Ray Diffractometer (XRD)

Adet

200

Öğr.Gör.Deniz SAKARYA
Doç.Dr.Sadullah ÖZTÜRK

NANO-22

X-Ray Fluorescence Spectroscopy (XRF)

Adet

400

Öğr.Gör.Deniz SAKARYA
Doç.Dr.Sadullah ÖZTÜRK

NANO-23

UV-VIS-NIR

Adet

100

Öğr.Gör.Deniz SAKARYA
Doç.Dr.Sadullah ÖZTÜRK

NANO-24

Potantiostat/Galvanostat (Autolab)

Adet

75

Öğr.Gör.Deniz SAKARYA
Doç.Dr.Sadullah ÖZTÜRK

NANO-25

Battery Test Station

Adet

50

Öğr.Gör.Deniz SAKARYA
Doç.Dr.Sadullah ÖZTÜRK

NANO-26

Çift Vidalı Ekstruder İşlemi

Gün

500

Doç.Dr.Sadullah ÖZTÜRK

DETA-1

Fare

Adet

45

Araş.Gör.Şima KILIÇ
Araş.Gör.Bergutay KALAYCILAR

DETA-2

Gebe Fare

Adet

90

Araş.Gör.Şima KILIÇ
Araş.Gör.Bergutay KALAYCILAR

DETA-3

Transgenik Fare

Adet

1000

Araş.Gör.Şima KILIÇ
Araş.Gör.Bergutay KALAYCILAR

DETA-4

Sıçan

Adet

55

Araş.Gör.Şima KILIÇ
Araş.Gör.Bergutay KALAYCILAR

DETA-5

Gebe Sıçan

Adet

110

Araş.Gör.Şima KILIÇ
Araş.Gör.Bergutay KALAYCILAR

DETA-6

Tavşan

Adet

150

Araş.Gör.Şima KILIÇ
Araş.Gör.Bergutay KALAYCILAR

DETA-7

Bakım Fare

Gün

2

Araş.Gör.Şima KILIÇ
Araş.Gör.Bergutay KALAYCILAR

DETA-8

Bakım Gebe Fare

Gün

4

Araş.Gör.Şima KILIÇ
Araş.Gör.Bergutay KALAYCILAR

DETA-9

Bakım Transgenik Fare

Gün

8

Araş.Gör.Şima KILIÇ
Araş.Gör.Bergutay KALAYCILAR

DETA-10

Bakım Sıçan

Gün

3

Araş.Gör.Şima KILIÇ
Araş.Gör.Bergutay KALAYCILAR

DETA-11

Bakım Gebe Sıçan

Gün

6

Araş.Gör.Şima KILIÇ
Araş.Gör.Bergutay KALAYCILAR

DETA-12

Bakım Tavşan

Gün

8

Araş.Gör.Şima KILIÇ
Araş.Gör.Bergutay KALAYCILAR

DETA-13

Enjeksiyon (Rodent)

Adet

15

Araş.Gör.Şima KILIÇ
Araş.Gör.Bergutay KALAYCILAR

DETA-14

Enjeksiyon (Tavşan)

Adet

20

Araş.Gör.Şima KILIÇ
Araş.Gör.Bergutay KALAYCILAR

DETA-15

Kan alımı (Rodent)

Adet

20

Araş.Gör.Şima KILIÇ
Araş.Gör.Bergutay KALAYCILAR

DETA-16

Kan alımı (Tavşan)

Adet

25

Araş.Gör.Şima KILIÇ
Araş.Gör.Bergutay KALAYCILAR

DETA-17

Anestezi (Rodent)

Adet

25

Araş.Gör.Şima KILIÇ
Araş.Gör.Bergutay KALAYCILAR

DETA-18

Anestezi  (Tavşan)

Adet

50

Araş.Gör.Şima KILIÇ
Araş.Gör.Bergutay KALAYCILAR

DETA-19

Gavaj (Rodent)

Adet

15

Araş.Gör.Şima KILIÇ
Araş.Gör.Bergutay KALAYCILAR

DETA-20

Gavaj (Tavşan)

Adet

20

Araş.Gör.Şima KILIÇ
Araş.Gör.Bergutay KALAYCILAR

DETA-21

Ötanazi (Rodent)

Adet

40

Araş.Gör.Şima KILIÇ
Araş.Gör.Bergutay KALAYCILAR

DETA-22

Ötanazi (Tavşan)

Adet

80

Araş.Gör.Şima KILIÇ
Araş.Gör.Bergutay KALAYCILAR

DETA-23

Vajinal Smear Örneği Alma

Adet

15

Araş.Gör.Şima KILIÇ
Araş.Gör.Bergutay KALAYCILAR

DETA-24

Radyografi (Rodent)

Adet

50

Araş.Gör.Şima KILIÇ
Araş.Gör.Bergutay KALAYCILAR

DETA-25

Radyografi (Tavşan)

Adet

55

Araş.Gör.Şima KILIÇ
Araş.Gör.Bergutay KALAYCILAR

DETA-26

Radyografi (Ek doz)

Adet

40

Araş.Gör.Şima KILIÇ
Araş.Gör.Bergutay KALAYCILAR

DETA-27

Post-Op bakım ücreti (Rodent)

Adet

5

Araş.Gör.Şima KILIÇ
Araş.Gör.Bergutay KALAYCILAR

DETA-28

Post-Op bakım ücreti (Tavşan)

Adet

10

Araş.Gör.Şima KILIÇ
Araş.Gör.Bergutay KALAYCILAR

DETA-29

Davranış Deneyleri Lab. Cihaz başına Kullanım/saatlik

Adet

60

Araş.Gör.Şima KILIÇ
Araş.Gör.Bergutay KALAYCILAR

DETA-30

Davranış Deneyleri Lab. Kullanım/Günlük

Gün

100

Araş.Gör.Şima KILIÇ
Araş.Gör.Bergutay KALAYCILAR

DETA-31

Araştırmacı Laboratuvarı

Gün

75

Araş.Gör.Şima KILIÇ
Araş.Gör.Bergutay KALAYCILAR

DETA-32

Basit girişim odası kullanım/günlük

Gün

100

Araş.Gör.Şima KILIÇ
Araş.Gör.Bergutay KALAYCILAR

DETA-33

Operasyon odası/günlük

Gün

100

Araş.Gör.Şima KILIÇ
Araş.Gör.Bergutay KALAYCILAR

DETA-34

Teknik Destek Uygulamaları/günlük

Gün

200

Araş.Gör.Şima KILIÇ
Araş.Gör.Bergutay KALAYCILAR

DETA-35

Cerrahi İşlem

Adet

300

Araş.Gör.Şima KILIÇ
Araş.Gör.Bergutay KALAYCILAR

 

Numune saklama (+4 derece)

Numune saklama (-20 derece)

Numune saklama (-80 derece)                

I- Fiyatlandırmamıza KDV Dahil Değildir.                           

II- Hayvan ücretlendirmeleri hayvanın yaşına göre farklılık gösterebilir, örneğin: 0-2, 2-4, 4 aylık ve üzeri. Yaş ilerledikçe ücret artacaktır.                       

III- Hafta sonu ve resmi tatillerde gerçekleştirilmesi talep edilen tüm işlem ve uygulamalarda tarife üzerinden %40 fiyat arttırımı uygulanır.                             

IV-Kurum içi çalışan personele %25 indirim uygulanacaktır.                      

V-Numuneye ilişkin bedel ödenmediğinde ihtara gerek duyulmaksızın imha edilecektir.           

VI-Numune saklama ücretlendirilmesi; numunenin kapladığı hacim ve sahip olduğu ağırlığa göre değişiklik gösterecektir. Numune içeriğine bağlı olarak ilgili müdür yardımcıları ile iletişime geçiniz.                       

 

Doç.Dr.Sadullaah ÖZTÜRK             sadullahozturk@iuc.edu.tr

Dr.Öğr.Üyesi Fırat Barış BARLAS   fbbarlas@iuc.edu.tr

Öğr.Gör.Deniz SAKARYA                 denizsakarya@iuc.edu.tr

Arş.Gör.Bergutay KALAYCILAR       bergutayk@iuc.edu.tr

Arş.Gör.Şima KILIÇ                           sima@iuc.edu.tr