Hakkımızda (DETALAB)

DETALAB

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Deneysel Tıp Araştırma Laboratuvarı DETALAB; Büyükçekmece Yerleşkemizdeki Nanoteknoloji ve Biyoteknoloji Enstitüsü bünyesinde, Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminin (İÜC-BAP) desteklediği FBG-2020-34962 numaralı “İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Hayvan Deneyleri Laboratuvarı Araştırma Altyapısı Kurulması, Geliştirilmesi ve Sürekliliğinin Sağlanması” isimli proje kapsamında ve İÜC Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı desteğiyle kurulmuştur.

Kuruluşuna müteakiben, "Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar için Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmelik " hükümleri gereğince Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 06.11.2020 tarihli kararı uyarınca çalışma izini ve ruhsatlandırma için kuruluş izni alınmıştır.

DETLAB’ın amacı; sağlık ve mühendislik alanlarında ulusal ve uluslararası sahada öncü bir eğitim ve araştırma kurumu olmayı hedefleyen Üniversitemizde,

Nanoteknoloji ve Biyoteknoloji Enstitüsü çatısı altında;

- Deney hayvanları ile yapılan çalışmalarda kullanılacak uygun standartlarda deney hayvanı (sıçan, fare, transgenik fare ve tavşan) yetiştirmek,

- Hayvanlarla ilgili deneylerin yapılabilmesi için uygun koşullarda laboratuvar hizmetleri vermek,

- Deney hayvanlarının üretim, bakım ve kullanım süreçlerinde uluslararası etik standartlara uygun koşulları sağlamak,

- Bütün bu alanlarda veteriner hizmetleri ile akademik destek sağlamak ve,

- Yüksek etki değerli ve yüksek katma değerli bilimsel çıktılar üretmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ilgili bütün kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmayı hedeflediğimizi belirtir, çalışmalarınızda başarılar dileriz.